สุขภาพ เทคโนโลยี

ระวังโรคตา จากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ

ระวังโรคตา จากการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานๆ หากพบอาการตาแห้งแสบเคืองตาเมื่อยตาปวดตาตามัวขณะใช้คอมพิวเตอร์ แท๊ปเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือ อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคตาที่เกิดจากการติดจอมากเกินไป

(more…)