Day: May 4, 2016

สถานที่ท่องเที่ยว

พระราชวังโบราณในเยอรมัน กับพระราชวังที่มีความงดงาม

ปราสาทโบราณในเยอรมัน เป็นพระราชวังที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก จะตั้งอยู่บนยอดเขา เพื่อมีการสอดส่องและป้องกันผู้บุกรุก ซึ่งในสมัยเก่าสามารถช่วยในการขับไล่ฆ่าศึกที่มารุกรานจากต่างประเทศได้อย่างมากมาย  ในตอนนี้หลายปราสาทได้มีการเปิดให้นักเดินทางได้เข้าเยี่ยมชมปราสาทโบราณกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นปราสาทที่มีความสวยงามไม่แพ้ปราสาทของเมืองไทยกันเลย   ถือได้ว่า ปราสาทโบราณในเยอรมัน นั้น เป็นพระราชวังสีขาวที่มีความสวยงามและน่าประทับใจ แต่ปราสาทแห่งนี้ไม่ได้เดินทางไปได้งาย ๆ เหมือนกับในหนังสือได้แน่นอน ก็เพราะว่านอกจากจะต้องเดินขึ้นไปบนเขา เพื่อจะไปยังปราสาท ซึ่งในปราสาทเองก็ยังมีบันไดอีกหลากหลายขั้นที่คุณจะต้องเดิน เพื่อเป็นการรับชมวิวทัศนียภาพต่าง ๆ ในบริเวณปราสาทกันอีกด้วย ทำให้นักเดินทางแต่ละคนเดินทางมาที่แห่งนี้กันเป็นจำนวนมาก สำหรับปราสาท Hohenschwangau ที่เป็นที่รู้จัก เนื่องจากจะถัดไปจากปราสาท Neuschwanstein ไปได้ไม่ไกล แต่ถือว่าเป็นปราสาทที่เป็นเอกลักษณ์และมีประวัติศาสตร์ โดยจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับปราสาทในช่วงศตวรรษที่ 12 มักจะมีการสร้าง สำหรับเป็นป้อมปราการ แต่ด้วยสถานที่แห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักเดินทางให้ความสนใจ จนเป็นเหตุให้ประเทศเยอรมัน เป็นประเทศที่มีความโด่งดังเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นนักเดินทางคนไทย หรือคนต่างประเทศก็ตาม ทำกลายเป็นที่เอ่ยถึงกันเป็นอย่างมาก   เพราะฉะนั้นปราสาทโบราณในเยอรมัน ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่นักเดินทางต้องเดินทางไปรับชมกันเป็นจำนวนมาก แม้กระทั่งประชาชนของเยอรมัน ก็ยังมีความสนใจเช่นเดียวกัน

Read More