Day: July 7, 2022

สถานที่ท่องเที่ยว

“วัดร่องเสือเต้น” จ.เชียงราย วัดสีน้ำเงินฟ้าสไตล์ไทยประยุกต์ ศิลปะแนวพุทธศิลป์ร่วมสมัย

จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆ วัดสวย และยังมีความโดดเด่นทางศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นวัดร่องขุน หรือวัดพระแก้ว ฯลฯ และยังมีอีกวัดหนึ่งที่มีศิลปะสวยงามไม่แพ้ที่อื่น นั่นก็คือ “วัดร่องเสือเต้น” หากใครได้ไปเที่ยวขม สักการะที่วัดแห่งนี้ บอกเลยว่ามีทึ่ง !! วัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านร่องเสือเต้น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 80-100 ปีก่อน เคยเป็นที่ตั้งของวัดร้าง แต่ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ เนื่องจากชาวบ้านในระแวกนั้นไม่มีที่ทำบุญ จึงได้ร่วมกันบูรณะวัดร้างแห่งนี้ จนกลายเป็น วัดร่องเสือเต้น แบบในปัจจุบัน วัดร่องเสือเต้น สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 โดยมีขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 48 เมตร สร้างเสร็จเมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2559 ร่วมใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จถึง 11 ปี ด้วยการใช้ศิลปะแบบไทยประยุกต์ ที่มีความชดช้อย รายละเอียดปราณีต ภายนอกอาคารใช้สีน้ำเงินตัดกับสีทอง แต่ถ้าใครรู้สึกว่างานรูปแบบนี้ดูคุ้นตาอยู่บ้าง นั่นก็เพราะว่าคุณพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงรายผู้ออกแบบวิหารแห่งนี้นั้น […]

Read More