Tag: Unseen Thailand

“สะพานห้วยตอง” เส้นทางเชื่อมต่อสองภาค สะพานตอม่อไม้ที่สูงที่สุดของเมืองไทย ท่ามกลางหุบเขา

“สะพานห้วยตอง” สะพานที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา เชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือและภาคอีสาน เป็นสะพานทางผ่านที่เป็นจุดถ่ายรูปสำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งอยู่แค่ จ.เพชรบูรณ์ นี่เอง สะพานห้วยตอง หรือที่เรียกว่า สะพานพ่อขุนผาเมือง ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก เป็นสะพานขนาดใหญ่ สะพานสองภาคที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดชัยภูมิ เป็นเส้นทางที่มีผู้คนสัญจรเป็นจำนวนมาก และยังได้ขึ้นชื่อว่า เป็นสะพานที่มีตอม่อไม้สูงที่สุดในไทย มีระยะความยาวของสะพานกว่า 103.4 เมตร

Continue reading“สะพานห้วยตอง” เส้นทางเชื่อมต่อสองภาค สะพานตอม่อไม้ที่สูงที่สุดของเมืองไทย ท่ามกลางหุบเขา